Vervuld pleegzorg de kinderwens?

Met regelmaat overwegen cliënten pleegzorg wanneer hun kinderwens niet kan worden vervuld. Als ‘kinderwenscoach’ én als begeleider pleegzorg moet ik die vraag eens onder de loep te nemen.

Pleegzorg en Adoptie

Pleegzorg en adoptie worden (vaak in één adem) genoemd als alternatief wanneer de eigen kinderwens niet kan worden vervuld.
Op mijn website en in mijn flyer staat het ook: “ik help je oriënteren op alternatieven voor de ouderschapswens als adoptie of pleegzorg”. Over deze zin heb ik nagedacht. Het is niet zomaar een zin waarin de oplossing voor een probleem schuilt.

Omdat ik ook bij pleegzorg werk, kan ik als het ware van binnen uit meedenken. Kan ik met jouw of jullie op zoek of er voorbij jouw kinderwens een pleegouder in je schuilt.    
Het bruggetje is immers zo gemaakt: een kinderwens gaat over kinderen en het gaat over het vormen van een gezin. Als dat langs natuurlijke weg niet lukt zijn er andere manieren denkbaar om voor een kindje te zorgen, om een gezin te vormen.  

Maar eerst even de botte boodschap:

Het is niet de bedoeling dat een pleegkind jouw kinderwens vervuld!

Het is de bedoeling dat je een pleegkind een fijn en veilig (tijdelijk) thuis kan bieden. Een pleegkind heeft ouders. Het is helaas zo dat deze ouders ondersteuning nodig hebben in hun ouderschap.  Je kunt uiteraard niet de plek innemen van die ouders.
Dat gezegd hebbende kun je van grote betekenis zijn voor een kind of meerdere kinderen, én hun ouders.

 

Rouwverwerking.

Mag ik even stilstaan bij het belang van rouwen en verwerking? Ja, ik weet dat het woorden zijn die soms irritatie en verwarring oproepen. Alsof je een proces doorgaat waarna verdriet, gemis en pijn er niet meer is.
Hoewel bijvoorbeeld op mijn website staat dat ik help bij het onderzoeken van alternatieven van ouderschap zoals bijvoorbeeld adoptie op pleegzorg, bedoel ik daarmee niet dat het een redelijk alternatief is voor jouw kinderwens. Jouw kinderwens gaat over het verlangen naar een zwangerschap en een kindje van jullie zelf. Wellicht heb je ook nog verlieservaringen daarin meegemaakt. Deze ervaringen en verlangens zijn existentieel. Ze horen bij jullie en zijn alles overstijgend. En daarmee kan een kind wat je om welke reden in zorg hebt, nooit die plek innemen.

 Is pleegzorg een redelijk alternatief voor jullie probleem?

Wanneer ik in gesprek ga over alternatieven, van donorconceptie tot pleegouderschap, kan ik je alle informatie geven. Uit ervaring weet ik ook dat het in de verwerking heel erg kan helpen om te weten hoe je horizon er uit ziet voorbij het verdriet. Om in de breedte te onderzoeken hoe je jouw leven wilt invullen als er geen biologisch eigen kinderen kunnen komen. Rouwen en onderzoeken gaan soms hand in hand.

 Rouwen en onderzoeken gaan hand in hand.

Een fijn thuis bieden

Het voert te ver om alle varianten van pleegzorg en juridische consequenties hier uit te werken. Maar een kindje kan tijdelijk bij je blijven, of tot de leeftijd van 18 of 21 jaar.  Een pleegkind kan het nodig hebben om de hele week ergens te wonen of slechts een aantal dagen in de maand.

Een pleegkind kan al een voorgeschiedenis hebben. Dat er een ander thuis voor een kind gezocht wordt is niet niks.

Een pleegkind heeft dan een fijn (t)huis nodig. Waar het zichzelf kan zijn, waar het weet waar het aan toe is, waar zijn ouders ook een plekje mogen hebben. Waar het kan afreageren en weer kan kalmeren.

Zie jij jezelf ouder zijn van een kind, met een kleine of een grote rugzak? Mag dat kind in jouw huis en hart wonen?

Jouw kinderwens is van jullie, hoort bij jullie.  Wanneer die kinderwens er kan en mag zijn op een manier die niet zo allesoverheersend pijn doet, kan er ruimte ontstaan voor iets anders. Dan mag de kinderwens staan naast een pleegzorgwens. En schuilt er misschien wel een pleegouder in je :).

Ook onderzoeken of pleegouderschap iets voor je is?

Plan hier eenvoudig jouw afspraak in mijn agenda.