Geen Adoptie zonder Afstand

Adoptie is het wettig aannemen als kind van iemand die niet het natuurlijk kind is. Bij adoptie gaan alle ouderlijk rechten en plichten over op de adoptiefouders.

Adoptie gaat daarmee over het welkom heten van een kind in een gezin. Het gaat over gezinsvorming.

Maar adoptie gaat over veel meer. Immers het verhaal begint helemaal niet bij de adoptie! Het verhaal begint bij de afstand. Geen adoptie zonder afstand.

 

‘Slechts een paar uur oud en al een hele geschiedenis!’

In een zoektocht van een cliënte naar meer informatie en naar familie werden kleine tipjes van de sluier opgelicht. We vonden een fotootje van haar zelf, niet meer dan een paar dagen oud, in het kindertehuis. Cliënte was geraakt door dit beeld. Een kind zo onschuldig en tegelijk een levensverhaal in haar besloten.

 

‘Ze kon niet voor je zorgen.’

Dat is zo’n beetje wat we weten over moeder. Wat dat precies inhoud is voor  vele geadopteerden de grote vraag. ‘Wat was er dan zo zwaar dat er echt geen plaats was voor mij?’  ‘Wat drijft een moeder ertoe haar kind, mij dus, af te staan?’ En ‘was ik dan zo weinig waard voor jou?’

Een beetje geromantiseerd denken we bij ‘Ze kon niet voor je zorgen’ aan het platteland ergens duizenden kilometers ver, met modderwegen die naar het dorpje leiden om in een karig hutje een door het leven getekende hard werkende vrouw aan te treffen.

 

Zwangerschap

Het levensverhaal van een geadopteerde begint al vóór de zwangerschap van de moeder. Hoe oud (of hoe jong) was deze moeder? Wat weten we over de verwekker en haar relatie daarmee? Wat was de dagbesteding van deze moeder, ging ze naar school of had ze werk en inkomen? En wat gebeurde er met dat inkomen?

Maar ook de relatie met de (groot)ouders en daarnaast het tijdsbeeld en land- en cultuurspecifieke items  kleuren het levensverhaal. Denk aan opvattingen over ongehuwde zwangerschappen of rampen als een overstroming,

Tegenwoordig is bekend dat er een bittere werkelijkheid is waarin ook politieke en economische motieven een rol spelen in het levensverhaal van de geadopteerde.

Al deze feiten komen samen in een ‘besluit’ om een kind af te staan. En krijgt ‘Ze kon niet voor je zorgen’  betekenis.

 

Thuis in een andere werkelijkheid.

Als geadopteerde sta je voor de uitdaging om je te verhouden tot een geschiedenis waar je geen invloed op had, maar jouw leven wel heeft bepaald. Het geeft betekenis aan je nieuwe thuis, maar hoe voel jij je thuis?

Afgestaan zijn geeft betekenis in het aangaan van relaties. En hoe voel jij je thuis met jezelf?

De pijn van een geadopteerde zit soms niet zozeer in de adoptie, maar in de afstand.

 

Hulp nodig bij afgestaan zijn?

Plan een gratis kennismakingsgesprek en kijk wat ik voor je kan betekenen.