Wat is ‘About Your Roots’?

Maandelijks komen geadopteerden bijeen en bespreken in een veilige setting wat adoptie en geadopteerd zijn voor hen betekend. Dit kan gaan over je ontheemd voelen, de relatie met je ouders of bijvoorbeeld wel of niet gaan zoeken naar infomatie over je afkomst of familie. Herkenning geeft erkenning en steun.